Contoh Uleman Parasan Basa Sunda

Bissmillaahirahmaniirahiim Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Nyukruk galur sunnah Rasul, mapay lacak para anbiya seja tumut sareat Islam, Kalayan miharep rachmat sareng ridho Alloh Robbul Izzati, Sim kuring gaduh maksad seja Syukuran dina raraga...

Contoh Undangan Umroh Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim Assalaamu’ alaikum Wr. Wb Alhamdulillahi Robbil Alamin, Maha Suci Alloh anu parantos ngersakeun ka pribados kalih pun bojo ngalaksanakeun ibadah Umroh. Sateuacana mios ngalaksanakeun anu utami pribados sakalih gaduh maksad dina raraga Iman...

Contoh Undangan Khitanan Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Dzat Alloh SWT, sholawat miwah salam mugia tetep salamina dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.  Manawi teu aya cegahing Gusti nu Maha...