Tag Archives: Uleman

Contoh Uleman Parasan Basa Sunda

Bissmillaahirahmaniirahiim
Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Nyukruk galur sunnah Rasul, mapay lacak para anbiya seja tumut sareat Islam, Kalayan miharep rachmat sareng ridho Alloh Robbul Izzati, Sim kuring gaduh maksad seja Syukuran dina raraga Parasan pun incu anu wastana :

Unsilster Blog Tasikmalaya

Insya Allah bade dilaksanakeun dina:
Dinten : Jum’at
Kaping : 30 Maret 2012
Waktos: Tabuh 13.00 (Ba’da Jum’at)
Tempat: Kp. Panulisan RT. 02/01 Ciawi – Tasikmalaya

Tansah hibaring pangdu’a anu kasuhun, diwuwuh ku panuhun luntur galih kersa rurumpaheun sumping dina waktosna.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Baktos,
Unsilster Blog Tasikmalaya

Contoh Undangan Umroh Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu’ alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi Robbil Alamin, Maha Suci Alloh anu parantos ngersakeun ka pribados kalih pun bojo ngalaksanakeun ibadah Umroh. Sateuacana mios ngalaksanakeun anu utami pribados sakalih gaduh maksad dina raraga Iman Islam Ihsan, hayang riung mungpulung pateuteup raray patema panangan kedal ucap silih lubarkeun dosa boh bilih aya kalepatan, kalih nyuhunkeun pangjurung laku pang jajap doa anu kedal tina ati sanubari anu suci, malah mandar kenging ridho sareng kaberkahan tinu maha Suci.

Kanggo nyaosan hal eta kasebat Insya Alloh bade dilaksanakeun :

Dinten : Senen
Kaping : 9 April 2012 / 17 Jumadil Awal 1433 H
Waktos : Tabuh 08.00 dugi ka tabuh 13.00
Tempat : Jalan Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya
Mubaligh : ………………………………………………………….

Kalintang diantos kasumpinganana tur panceg dina waktosna, mugia ginulur rahayu ginanjar kawilujengan sadayana, malati ligar na ati campaka mangkak na dada kembang tanjung nu gumulung pamugi aya dina ridho Alloh anu Maha Agung.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Baktosna,
Unsilster Blog

1 2