Macam-macam Sisindiran Basa Sunda

Sisindiran nyaeta mangrupa karangan ka uger nu ngagunakeun rakitan basa di baligirkeun. Sisindiran kabagi kana 3 bagian! paparikan rarakitan wawangsalan Dina paparikan asal kecap dina parik hartina deukeut mun rarakitan asal kecap rakit harina rata/ papak Paparikan...

Download Contoh Sisindiran Bahasa Sunda

Kadu pahili jeung nangka Wadahna kana karanjang Kudu apik jeung berseka Sangkan sehat hirup urang Daun kangkung saayakan Ngeunahna lamun di sepan Lamun urang tambarakan Badan sok gampil geringan Peuyeum ketan make ragi Amis najan tampa gula Mun gering tangtuna rugi...