Tag Archives: Berita

Contoh Berita Bahasa Sunda

Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010 keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui.

Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster.

Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut.

Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

Inilah iPhone terbaru dari Apple – iPhone 3GS

iPhone 3GS

Apple kembali menghadirkan update terhadap produk iPhone-nya dan kini giliran iPhone 3GS yang unjuk gigi. iPhone 3GS (S disini singkatan dari Speed) pada dasarnya hampir sama dengan iPhone 3G namun dengan beberapa peningkatan dan upgrade di berbagai sisi, misalnya iPhone 3GS saat ini menggunakan iPhone OS versi 3.0 yang merupakan versi terbaru dengan berbagai keunggulan dan tentunya perbaikan dari versi OS iPhone sebelumnya. Untuk fitur dan spesifikasi iPhone 3GS diantaranya adalah :

  • 3,5 Inch Layar Sentuh (Touchscreen) 16 Juta Warna (320 x 480 pixel)
  • Berat Cuma 135 gr
  • Multitouch input method, Accelerometer sensor for auto rotate, Proximity sensor for auto turn off, Scrath Resistant Surface, Ambient light sensor
  • 3,5 mm headset jack
  • Koneksi WIFI 802.11b/g, HSDPA, Bluetooth
  • Kamera 3,15 Megapixel dengan autofocus plus fitur touch focus dan Geo Tagging.
  • iPhone 3GS juga dilengkapi GPS dengan A-GPS Support
  • Digital Compas, TV Out, Google Map, Photo Browser
1 2 3 11